< Terug naar overzicht

De moderne rijstcultuur

Het traditionele beeld van mannen en vrouwen die gebukt en met de voeten in het water rijst verbouwen, is aan het verdwijnen. Vooral in de Verenigde Staten is de rijstteelt helemaal gemoderniseerd.

Het bewerken van de rijstvelden begint reeds in de winter met het uitmeten en nivelleren van de grote akkers. Als de grond vlak gemaakt is – en hiervoor wordt zelfs speciale laser apparatuur ingeschakeld – begint de grote damploeg zijn lijnen te trekken. De akkers moeten indien mogelijk zo ten opzichte van elkaar liggen, dat het water van dam tot dam een natuurlijk verval heeft. Na het ploegen en eggen van de bodem met zware tractoren, kan in maart en april worden gezaaid. Het zaad wordt in de droge grond geplant met een machine en kiemt door de natuurlijke vochtigheid van de bodem.

Een meer spectaculaire zaaimethode bestaat er in dat een vliegtuig wordt ingeschakeld. Voor het uitzaaien met het vliegtuig, moet de rijst verpakt in zakken gedurende 24 tot 48 uur in de bevloeiingskanalen worden voorgeweekt. Daardoor worden de rijstkorrels zwaar, zodat ze niet wegdrijven op het wateroppervlakte, maar direct in de modder zinken.

Het voorgeweekt zaad wordt dus van op een hoogte van 6 à 8 meter over de onder water staande velden uitgestrooid. Helpers op de dammen sturen het vliegtuigje de goede richting uit met behulp van vlaggen. In de Verenigde Staten kunnen op deze wijze 4 man op één dag 160 ha bezaaien.

In de Verenigde Staten worden de velden doorgaans 15 tot 20 cm onder water gehouden.

Met tussenpozen van 6 weken legt men de akkers droog om de bodem zuurstof toe te voeren en mos en waterinsecten te bestrijden.

Met het voortschrijden van het seizoen wordt het vliegtuig weer ingezet om de velden van kunstmest te voorzien.

Als het graan geel wordt, laat de boer het vochtigheidsgehalte vaststellen. Is het resultaat bevredigend, dan worden de dammen doorstoken en de velden binnen de 5 à 6 weken drooggelegd.

Daarna trekt een serie reusachtige maaidorsmachines het veld op. Van het veld wordt de paddy-rijst (rijst in de strohuls) direct naar de drooginstallatie gereden. Hier wordt de rijst in grote roterende trommels van draadvlechtwerk door de hete lucht verhit. Zo kan de vochtigheid geleidelijk aan de kern van de korrels worden onttrokken en verkrijgt men een kwaliteit die bij het pellen in de rijstpellerij de beste resultaten oplevert.

Als het vochtigheidsgehalte van de rijst van 24% tot 12% is teruggebracht, wordt in een pellerij de strohuls verwijderd.

De korrel is daarna alleen nog in het zilvervlies gehuld. Zo kan hij als cargo-rijst op de wereldmarkt verhandeld worden en verscheept.