Over Bosto

Quality Control

Quality control

Voor de rijstverwerkende industrie begint de zorg voor de kwaliteit van de rijst reeds bij de aankoop in het land van herkomst. Er wordt alleen gekocht bij die producenten, die voldoende garanties bieden om op termijn een goede en constante kwaliteit te kunnen leveren. Tijdens overslag en transport wordt de rijst door gespecialiseerde firma’s bewaakt….
Meer weten

De Klassieke Rijstcultuur

De klassieke rijstcultuur

De methodes die voor het telen van rijst worden toegepast zijn even gevarieerd als de rijstsoorten. Ze worden aangepast aan de bodemgesteldheid, bevloeiingsmogelijkheden, het klimaat, … In het algemeen kan men een onderscheid maken tussen gebieden waar rijst wordt uitgezaaid en die waar hij wordt uitgeplant. In grote delen van Voor-Indië wordt de rijst uitgezaaid….
Meer weten

De Moderne Rijstcultuur

De moderne rijstcultuur

Het traditionele beeld van mannen en vrouwen die gebukt en met de voeten in het water rijst verbouwen, is aan het verdwijnen. Vooral in de Verenigde Staten is de rijstteelt helemaal gemoderniseerd. Het bewerken van de rijstvelden begint reeds in de winter met het uitmeten en nivelleren van de grote akkers. Als de grond vlak…
Meer weten

De Verwerking

De verwerking

Vooraleer men met de eigenlijke verwerking begint, wordt de rijst grondig gereinigd, via een serie zeven en schudtafels. Takjes en delen van halmen blijven op de eerste zeef liggen. Zand valt er door de tweede uit en het stof wordt door een zuiginstallatie weggezogen. Stukjes ijzer worden verwijderd met behulp van een magneet. In de…
Meer weten